කාන්තාව හදුනාගන්න... Understand the women

මේ මට ලැබුණු e -mail එකකින් උපුටා ගත්ත දෙයක්.

2 comments:

  1. කෙල්ලෙක් උනත් මටත් කියන්න වෙන්නෙ,... කතාව ඇත්ත.

    ReplyDelete
  2. අමූලික ඇත්ත. නියම නිර්මාණයක්

    ReplyDelete

පැල්පත ට අදහසක් දාලම යන්න