ඉලන්දාරියා වෙනුවෙන් ඔබත් විහාර මහාදේවී උද්‍යානයට එන්න.

මේ ලිපිය මගේ එකක් නෙවේ. උපුටා ගැනීම මෙතනින්.

අපි කතා කරමු... මේ සුවිසල් අභියෝගය ජය ගමු.... එකාවන්ව පෙල ගැසෙමු.... දිලුම්ගේ සවන් හොරාගෙන යන්න ඉඩ නොතබමු...  

දිනය : 2011 පෙබරවාරි මාසයේ 12 වන දින

වෙලාව : පස්වරු 02.00

කොළඹ විහාර මහා දෙවී උද්‍යානයට.. වෙලාව පස්වරු දෙකට. 

හැමෝම එන්න

0 comments:

Post a Comment

පැල්පත ට අදහසක් දාලම යන්න