පුස්සේ eleven

මේ ස්ද්දිය වුනේ මගේ යාලුවෙකුට. මිනිහ වාහනයකට නැග්ගොත් නිදනවා. යන්නේ කොහෙද ඉන්නේ කොහෙද කියල එයාට මීටර් නෑ. නාලක කියන nick name එකෙන් මම කතාව ගෙනියන්නම්.
දවසක් මම නාලකයි තව දෙතුන් දෙනෙකුයි එක්ක පොඩි ගමනක් යනවා. ගියේ වන එකක. ගිහින් එනකොට රෑ වුණා. නාලක ලග හිටියේ ජගත්. දෙන්නම හොදටම නිදි. ටිකකින් ජගත් ඇහැරුනා. ජගත් වටපිට බැලුව මේ කොහෙද කියල. කළුවර නිසා හොයන්න බෑ. ජගා ටිකිරි මොලේ පාවිච්චි කරලා  නාක්ලකත ඇහැරවලා phone එකෙන් බලන්න කිව්වා ඉන්නේ කොහෙද කියල. (නාලක ලග තිබුනේ nokia phone එකක්. එකේ dispay එකේ tower එක වැටෙනවනේ ) නාලකත් නින්දෙන් ඇහැරලා හොඳේ එක බලල කිව්වා " පුස්සේ  eleven " කියල. ජගා යේ ඇහුව කොහෙද කියල. "පුස්සේ  එලෙවෙන්" බන් "පුස්සේ  eleven " වැඩ නොදී නිදාගනිනිකෝ  තව දුරයි. ජගා පැනපු ගමන් නාලකගේ phone අක උදුරලා අරගෙන බැලුවා. display එකේ තිබිල තියෙන්නේ "pussall ... "  කියල. phone එකේ dispay එකේ සම්පූර්ණ වචනෙම display වෙන්න ඉඩ නැති නිසා කොටසනේ වැටෙන්නේ. හරි නම පුස්සැල්ලාව. නමුත් නාලකය නිදිමරගාතේ දැකල තියෙන්නේ "පුස්සේ  eleven " කියල.
පැල්පතට අදහසක් එල්ලලම යන්න.

0 comments:

Post a Comment

පැල්පත ට අදහසක් දාලම යන්න