ස්තුතියි. Thank you

බ්ලොග් එක පටන් ගත්ත පලවෙනි දවසෙම මට follower කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ ගැන ගොඩක් සතුටුයි. ගොඩක් උදවිය ඇවිත් තිබුනා. හැමෝටම ස්තුතියි. "සින්ඩි ලංකා" ආයතනයත් මට ඔවුන්ගේ සින්ඩිකේටරයේ ඉඩක් වෙන්කරලා තිබුනා. හැමෝටම ස්තුතියි.

0 comments:

Post a Comment

පැල්පත ට අදහසක් දාලම යන්න