මගේ පැල්පත.... My Cottage

මගේ පැල්පත....
බ්ලොග් දැනුම අතිනුත් මම බොහොම දුප්පත්. ඒත් ගොඩක් අයගේ බ්ලොග් කියවල, දැකල ගත්ත දැනුමෙන් මමත් පුංචි බ්ලොග් එකක් පටන් ගත්ත...
මගේ දුප්පත් පැල්පතටත් ගොඩවදිලා යන්න ඔයාලා හැමෝටම ආරාධනා.....

1 comment:

  1. harima lassanai. asai kiyawanna.

    ReplyDelete

පැල්පත ට අදහසක් දාලම යන්න